9 av 10 lastbilstransporter sker under 30 mil

Olika transportslag fyller olika funktioner i transportsystemet. Majoriteten av godstransporterna sker med vägtrafik och nio av tio lastbilstransporter är under 30 mil. På dessa relativt korta sträckor är vägtransporternas flexibilitet svårslagna. Det krävs ett välutbyggt vägnät för att godset ska kunna nå fram till slutdestinationen.