Växthusgaser minskar, biltrafiken ökar

Antalet bilar blir fler i Sverige och de rullar allt längre sträcka. Vi reser mer helt enkelt. Detta mäts ofta i fordonskilometer (antalet fordon multiplicerat med den sträcka i kilometer varje fordon förflyttas). Trots denna utveckling har utsläppen av växthusgaser (GHG) från personbilar minskat avsevärt sedan 1990. Det är möjligt tack vare bättre teknik som effektivare motorer exempelvis.