Många saker bidrar till ökade kostnader för vägunderhåll

Kostnaderna för underhåll av väginfrastrukturen ökar. Det finns många anledningar till detta. Om inte underhållet görs i tid måste mer resurser läggas på att reparera skador och slitage som uppstår. Dessutom ställer den tekniska utvecklingen krav på att mer resurser avsätts om infrastruktursystemet ska upprätthålla sin kvalitet och konkurrenskraft gentemot andra länder.