Resandet på väg ökar

Transporter kan mätas på olika sätt. Att mäta hur människor förflyttar sig görs i personkilometer. En personkilometer innebär en förflyttning av en person just en kilometer. Antalet personkilometer växer över tid när vi reser mer.

*Tidsseriebrott 2019, med ny metod i Resvaneundersökningen (myndigheten Trafikanalys). 1: Annan insamlingsmetod (webbinsamling från och med 2019, till skillnad från telefonintervju innan 2019) som kan påverka samtliga trafikslag som vi mäter i Resvaneundersökningen (personbil, cykel, gång). 2: Personbilstrafiken innefattar enbart personer 6-84 år från och med 2019 medan åren innan samtliga personer. Långa bilresor mer än en dag räknas inte med. 3: Innan 2019 räknades alla förflyttningar utanför den egna tomten med i undersökningen. Sedan undersökningen 2019 räknas endast alla resor med som har ett ärende. Detta innebär att promenader eller cykelresor utan ärende inte räknas som en resa från och med 2019.)