Resandet på väg ökar

Transporter kan mätas på olika sätt. Att mäta hur människor förflyttar sig görs i personkilometer. En personkilometer innebär en förflyttning av en person just en kilometer. Antalet personkilometer växer över tid när vi reser mer.