Vägarna måste underhållas, annars…

Väl underhållna vägar är viktigt för säkerheten och effektiviteten i trafiken. Att underhålla och bygga ut väginfrastrukturen är dyrt. Det blir ännu dyrare att reparera det slitage som uppstår när vägarna används om det inte görs i tid. Här är några av de effekter som uppstår när underhållet uteblir.