Så här reser vi

Vägtrafiken dominerar resandet i Sverige. Personbilen är det den fordonstyp som används mest. Trafikarbetet kan mätas i fordonskilometer. Ett fordon som färdas 10 kilometer ger det upphov till ett trafikarbete om 10 fordonskilometer exempelvis.