Allt fler personbilar på våra vägar

Antalet personbilar ökar. Över tid har antalet bilar vuxit konstant, med undantag för några år då det varit lågkonjunktur. Uppenbarligen värdesätter människor den frihet som bilen innebär, trots alla de kostnader som det innebär att äga och att köra bil.