BNP ökar med resor och transporter

Ekonomisk tillväxt och utvecklingen av effektivare och billigare transporter går hand i hand. När transporterna blir bättre kan resurserna användas på ett effektivare sätt och ekonomin växer. Det leder i sin tur till att fler människor får en bättre levnadsstandard.

Värt att notera i diagrammet är att att transportvolymerna när det gäller personkilometer inte sjunkit mellan 2020 och 2021, även om det kan se ut så. Det som ser ut som en minskning beror på att mätmetoderna har ändrats sedan 2016 och sedan har den gamla metoden successivt fasats ut. Tidigare räknade man promenader och cykelresor utan ärende som persontransportarbete. Det gör man inte nu längre.