Antal bussar i trafik

Både antalet invånare och viljan att förflytta sig ökar över tid. Kollektivtrafiken är en del av transportsystemet och därför ökar antalet bussar sett över en längre period.