Start
Start
Start
Start

INRIKES PERSONTRANSPORTARBETE (%/fkm)

 • PENGARNA FÖLJER INTE HUR VI RESER

 • PENGARNA FÖLJER INTE HUR VI TRANSPORTERAR

 • BNP ÖKAR MED RESOR OCH TRANSPORTER

 • ALLT FLER LASTBILAR PÅ VÅRA VÄGAR

 • ALLT FLER PERSONBILAR PÅ VÅRA VÄGAR

 • ANTAL BUSSAR I TRAFIK

 • RESANDET PÅ VÄG ÖKAR

 • TRANSPORTER PÅ VÄG ÖKAR

 • SÅ HÄR RESER VI

 • GODSMÄNGD I INRIKES- OCH UTRIKESTRAFIKEN

 • KVÄVEOXIDER FRÅN PERSONBILAR MINSKAR

 • VÄXTHUSGASER MINSKAR, BILTRAFIKEN ÖKAR

 • ANTALET OMKOMNA I TRAFIKEN MINSKAR

 • ENSKILDA VÄGAR DOMINERAR

 • RESURSERNA TILL VÄGUNDERHÅLL MINSKAR

 • MÅNGA SAKER BIDRAR TILL ÖKADE KOSTNADER FÖR VÄGUNDERHÅLL

 • SLITAGET PÅ VÄGARNA ÖKAR

 • VÄGARNA MÅSTE UNDERHÅLLAS, ANNARS…

 • PROCESSEN FRAM TILL BESLUT OM UNDERHÅLL OCH NYA VÄGBYGGEN ÄR LÅNG

 • UNDERHÅLL AV VÄG OCH JÄRNVÄG – RESURSFÖRDELNING

 • NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN 2022-2033 – RESURSFÖRDELNING

NYHETER