Pengarna följer inte hur vi reser

Vägtrafiken står för den allra största delen av personresorna i Sverige. De resurser som staten lägger på investeringar och underhåll av infrastruktur går dock i huvudsak till annat än vägar, som till exempel järnväg.