Pengarna följer inte hur vi transporterar

Nästan hälften av godstransporterna görs med vägtrafik i Sverige. Detta syns dock inte i hur staten väljer att investera och underhålla väginfrastrukturen. Det är tydligt att man prioriterar annan infrastruktur.