Resurserna till vägunderhåll minskar

Staten anslår varje år en viss summa pengar för att underhålla infrastrukturen i Sverige. Andelen av den statliga budgeten som går till underhåll av vägarna kommer att att minska, medan järnvägens andel kommer att öka under de kommande åren. Dessutom minskas samtidigt de totala anslagen till underhållet.

Infrastruktur är viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Mer och effektiva transporter kommer att behövas. Exempelvis är längre och tyngre lastbilar bra ur miljösynpunkt, vilket infrastrukturen måste planeras utifrån. Det krävs därför mer resurser till underhåll av infrastrukturen totalt sett.