Transporter på väg ökar

Transporter kan mätas på olika sätt. Att mäta hur gods förflyttas görs i tonkilometer. En tonkilometer en förflyttning av ett ton gods en kilometer. Antalet tonkilometer växer över tid då mer gods och varor fraktas och ekonomin växer.