Skip to content

Om Vägfakta

Vägfakta är ett samarbete mellan Transportföretagen och Motorbranschens Riksförbund (MRF) för att sprida kunskap om infrastrukturen och transporterna i Sverige.

Avsikten är göra statistik och fakta i ämnet lättillgänglig. Det finns mycket kunskap på området, men den är ofta svår att hitta.

Här skapar vi ett underlag för alla som vill skapa sig en uppfattning om infrastrukturen i Sverige.