Allt fler lastbilar på våra vägar

Antal lastbilar ökar. Samhället skulle inte klara sig en dag utan fungerande vägtransporter. Det är en förutsättning för att alltifrån sjukhus till affärer och skolor ska fungera. När befolkningen växer ökar också behovet av transporter. Därför ökar också antalet transportfordon över tid.