Luftföroreningar har minskat sedan 1990

Sedan 1990 har 24 av 25 luftföroreningar minskat, i relation till BNP är nedgången omkring 75 procent.

Läs mer här.