Processen fram till beslut om underhåll och nya vägbyggen är lång

Det är riksdagen som beslutar om hur mycket resurser som ska avsättas till underhåll och investeringar i väginfrastrukturen. Beslutsprocessen dit är lång och ganska krånglig. Men det finns möjligheter att påverka.

Här kan du läsa om vad olika aktörer tycker om förslaget till infrastrukturplanering under de kommande åren.