Debatt: 80-vägar undergräver respekten för reglerna

Här finne ett intressant inlägg i diskussionen kring rimliga hastighetsgränser.
 
”Hastighetssänkningar i trafiken som inte upplevs som legitima riskerar att göra mer skada än nytta.”
”Om hastighetssänkningen leder till fler omkörningar riskerar snarare riskerna på vägen att öka. Det finns så att säga ett stort egenvärde i att trafikreglerna uppfattas som intuitiva även för trafiksäkerheten.”