Debatt: Dags att återuppta Östlig förbindelse?

Debatten om östlig förbindelse i Stockholm är igång igen. Det var 2018 som regeringen tog bort Östlig förbindelse i den Nationella planen där väg- och järnvägssatsningar fastställs.

Men eftersom Östlig förbindelse är ett utpekat riksintresse så är det viktigt att skapa förutsättningar för att i framtiden kunna återuppta arbetet med en eventuell förbindelse. Därför arbetar Trafikverket med att precisera de markanspråk som kan komma att behövas i framtiden. Det kommer leda till ett beslut om en ny riksintresseprecisering för markområdet.

Är det dags att återuppta planerna på en Östlig förbindelse igen?
 
Läs mer här och här.