Debatt: Gävleborg förtjänar en fyrfilig E4

Många delar av landet efterfrågar mer utbyggda vägar och diskussionerna är livliga. Här är ett exempel fån Gävleborg.
 
”Alla har att vinna på en mer framkomlig europaväg genom vårt län. E4:an är vägen som knyter ihop de norra och de södra delarna av vårt län och våra sjukhus. Bättre vägar räddar liv, inte bara i form av minskat antal farliga omkörningar och olyckor utan också via en kortare inställelsetid för blåljuspersonal. Mer framkomliga vägar gynnar också yrkestrafiken och därmed våra företag och industrier.”