DEBATT: Gör svenska vägar säkrare att köra på

”DEBATT. Trafiksäkerheten måste uppmärksammas med flera och mera aktiva åtgärder om vi ska nå Nollvisionen. Det krävs stärkta investeringar för ett ökat vägunderhåll, särskilt för vägar utanför storstäderna. God och trafiksäker väginfrastruktur skapar tillgänglighet i hela landet och är en förutsättning för ett funktionellt näringsliv.”

Det skriver Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen och Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen i Aftonbladet.