Debatt: Prioritera vägarna

En fortfarande aktuell artikel av M Sverige tar många saker som måste göras för att höja standarden på det svenska vägnätet.

”Kvaliteten på våra vägar brister på alldeles för många ställen, i alla delar av landet. Vi påtalar detta år efter år, men ingenting händer. I år har visserligen regeringen i sin budgetproposition föreslagit ett högre anslag till vägunderhåll, men det räcker inte. Mer måste göras nu.

  • Identifiera och åtgärda feldoserade och för snäva kurvor
  • Räffla mittlinje och sidolinjer
  • Rensa sidoområden från farliga hinder och föremål
  • Kontrollera och höj farliga räcken
  • Bredda och förstärk vägrenen i kurvor, så att långtradare och bussar inte måste skära genom mötande körfält
  • Åtgärda vägbanans lutning så att vatten alltid rinner av
  • Reparera sättningar och trafikfarliga ojämnheter
  • Sluta laga vägbanor med det trafikfarliga ”lapptäcket”

Dessa åtgärder motverkar riskerna för de vanligaste dödsolyckorna i trafiken och skulle innebära viktiga steg mot Nollvisionens mål.”

Läs mer.