DEBATT: Trafiksäkerheten på våra vägar måste höjas

”Även om Sverige fortfarande har en hög trafiksäkerhet är vi inte världsledande längre och 2018 års uppgång i antalet döda i trafiken var en larmklocka. En ökad satsning på vägarna, inte minst de regionala vägarna , är viktigt.”

Skriver Transportföretagens samhällspolitiske chef Tina Thorsell.