DEBATT: Vägarna i Kalmar län mår inte bra

 

”Alltför lång tid har Sveriges vägar och järnvägar varit eftersatta. Otillräckliga resurser för att underhålla infrastrukturen påverkar näringslivet negativt.”

”Nu måste bristerna i infrastrukturen åtgärdas. Vägarna i Kalmar län mår inte bra. Enligt en undersökning från Transportföretagen är cirka 24 procent av det statliga vägnätet i länet i dåligt eller mycket dåligt skick. Det motsvarar nästan 1 000 kilometer väg. För länets företagare, som behöver transporter på väg, järnväg och inte minst ett fungerande inrikesflyg, är det dåliga nyheter.”

Det skriver företrädare för Svenskt Näringsliv.

Läs mer.