Debatt:Vägsamfälligheter är ett utmärkt exempel på ett väl fungerande civilsamhälle

Vägnätet i Sverige består till största delen av enskilda vägar, det vill säga privata vägar som sköts av enskilda huvudmän. En del av dessa får bidrag från staten, men de flesta får det inte. Staten är den näst största väghållaren och även kommunerna står för en liten andel. Här finns mer fakta om enskilda vägar.
 
Här höjs en röst för att bästa möjliga förutsättningar för enskilda vägar.
 
Läs mer