Ledare: Ha inte för bråttom till Göteborg

🛣Många vägsträckor som behöver byggas ut i landet, E20 mellan Göteborg och Stockholm är en sådan.

🚗”Det finns skäl att rusta upp trafiknätet på många håll i landet. Det handlar både om prioriteringar med statens resurser och att se värdet av investeringar. Att anpassa huvudpulsådern mellan Göteborg och Stockholm till verkligheten – något som skulle ha gjorts för decennier sedan – borde stå högt upp på den prioriteringslistan.”

Läs mer.