NYHET: ALLA VÄGAR LEDER TILL VÄLSTÅND – TILL OCH MED DEM FRÅN ROMARRIKET

Att infrastruktur är en säker framtidsinvestering är ett som är säkert. Ny forskning visar att till och med vägar som byggdes på romartiden ännu idag ger positiva effekter.
 
”En ny studie visar de enormt långsiktiga frukterna av vägbyggen. Vägarna i romarriket ledde till välstånd 2 000 år senare.”
 
”– Ju mer romersk väg i området, desto mer ekonomisk aktivitet idag, säger Ola Olsson. Vi kontrollerade för faktorer som geografi och liknande som skulle kunna förklara sambandet, men även efter dessa kontroller såg vi en stark effekt.”