Nyhet: Ambulansen om snöovädret -Det är ett ansträngt läge

Ett exempel på hur livsviktig en fungerande infrastruktur är vad som händer vid dålig snöröjning. Vädret ställer till det på många håll i landet, nu uppmanas folk att meddela om det är skottat eller inte när man larmar ambulansen.
 
Det är pressat läger på många håll, men det är mycket viktigt att snöröjningen på våra vägar fungerar. Dåligt underhåll och undermålig snöröjning kan bli en farlig kombination.