NYHET: Bilens dag 28 oktober och vägunderhållet

Bilens dag infaller den 28 oktober varje år och är en temadag för att uppmärksamma bilen och bilens betydelse för samhället. Naturligtvis är väginfrastrukturen en förutsättning för att bilismen ska kunna fungera. Här uppmärksammar man skevheten i fördelningen av underhåll mellan de olika transportslagen.