NYHET: färre döda i trafiken under 2020

Glädjande nyheter! Antalet omkomna i vägtrafiken minskade under 2020. 190 personer omkom totalt vilket innebär att nollvisionens etappmål om 220 omkomna år 2020 är uppnått.
 
Men, om nollvisionen ska uppnås krävs att mer satsningar görs på väginfrastrukturen framöver. Trafikverket ansvarar för att samordna arbetet för Nollvisionen i Sverige. Mer resurser måste till för att öka säkerheten på vägarna. Detta är ytterst en fråga för riksdag och regering.