NYHET: Riskerna med fläckvis lappning

Intressant presentation om vad lappade och lagade vägar innebär för trafiksäkerheten, särskilt i det svenska klimatet.
 
En jämn vägbana minskar risken för olyckor, vilket kräver resurser.