Nyhet: Fler döda på vägar i Sverige än i Norge

En ny studie från VTI visar att trafiksäkerheten har blivit bättre i Norge under de senaste tio åren, men samma positiva utveckling har inte skett i Sverige.
 
”Skillnaden i förekomsten av mötesseparering är en trolig förklaring till att Sverige har högre dödsrisk på vägar med hastighetsgränsen 90 kilometer i timmen. På vägar med hastighetsgräns 80 kilometer i timmen kunde vi inte se någon skillnad i risk mellan länderna”.
 
Förbättrad trafiksäkerhet kräver att investeringar görs i vägnätet