NYHET: FÖRSLAG FÖR ATT UNDERLÄTTA ARRANGEMANG PÅ ALLMÄN VÄG

Trafikverket föreslår åtgärder för att underlätta för föreningar som vill göra evenemang på vägar.

”Arrangemangen har ökat i såväl antal som omfattning under senare år. Cirka 1000 arrangemang bedrivs årligen på allmänna statliga vägar med varierande påverkan på den ordinarie trafiken. För att förtydliga roller och ansvar kring arrangemang på statliga vägar har Trafikverket sett över arbetssätt och rutiner. Som en konsekvens av detta finns en risk att kostnaderna ökar för enskilda föreningar, till exempel för uppsättning av vägmärken och avstängningar. Detta har inneburit en oro för att en del planerade arrangemang inte ska kunna genomföras.”

Bland annat föreslås att:
  • Vägmärken ska bli kostnadsfritt för ideella föreningar
  • Möjligt för fler än bara polisen att dirigera trafiken, ex flaggvakter.
  • Utökat bidrag till idrottsrörelsen i syfte att lyfta fram trafiksäkerhetsfrågor