NYHET: glöm inte infrastrukturen för säkrare vägtrafik

Trafikverket har tillsammans med 13 aktörer beskrivit sina ambitioner att bidra till en säker vägtrafik i en aktionsplan för 2019–2022. Man fokuserar på tre områden:

⭕️rätt hastighet
⭕️nykter trafik
⭕️ säker cykling

➡️Det finns befogade åtgärder på dessa områden. Det får dock inte ta fokus från det viktiga arbetet med att bygga ny och säker infrastruktur, samt att underhålla den som redan finns.

Mer investeringar i väginfrastrukturen behövs om Sveriges ska nollvisionens mål.

Läs mer.