Nyhet: GODSTRANSPORTERNA SKER PÅ VÄG

Hur transporteras varor i Sverige? I ny officiell statistik visar Trafikanalys landets varuflöden för branscher som är betydande transportköpare. Den beskriver vilka varor som transporteras, i vilken omfattning och vilka trafikslag som används i transportkedjan.

 ”Varuflödesundersökningen bekräftar bilden av att vägtransporter dominerar stort för inrikes sändningar i både vikt- och värdetermer. Cirka 83 procent av godsmängderna i ton transporteras enbart på väg.”
 
Detta enligt en ny undersökning från myndigheten Trafikanalys. Detta kräver väl underhållen och väl utbyggd väginfrastruktur.