NYHET: Kan uppkopplade fordon lösa parkeringsproblem?

Tillgången på parkeringsplatser är viktig för att vägtrafiken ska fungera och att städer ska vara tillgängliga för alla. Kanske kan tekniken lösa en del problem? Utrustning som visar var lediga platser finns har testats.

Läs mer här.