NYHET: klartecken till flera infrastrukturobjekt

Klartecken har givits för några nya vägprojekt runtom i landet. Bland annat:
 
⭕️ E22 Lösen–Jämjö. Objektet syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på en 15 km lång sträcka.
⭕️ E16 Borlänge–Djurås. Objektets syfte är framför allt att förbättra trafiksäkerheten på vägen.
⭕️ Riksväg 40 Nässjö–Eksjö. Objektet syftar till att höja trafiksäkerheten och framkomligheten genom mötesseparering av en 14 km lång sträcka.
 
Alla insatser som görs för att förbättra väginfrastrukturen är naturligtvis viktiga. Detta är några steg på vägen, men långt mycket mer behövs!