NYHET: KOSTNADSÖKNINGAR ÄTER UPP VÄGSATSNINGAR

 
 

Regeringens vägmiljard skulle förbättra vägarna i glesbygd. Men mer än hälften av pengarna äts upp av högre kostnader för drivmedel och material.

Trafikverket berättar också att vägarna har slitits betydligt fortare än myndigheten planerade för 10-15 år sedan och att det generellt sett krävs mer underhållsresurser än tidigare.

Hur blir det nu med satsningen på att rusta upp vägar på landsbygden?
– Vi är fullt medvetna om behovet på landsbygden, men vi måste göra hårda prioriteringar för att göra underhåll där flest får nytta av det.

En miljard extra är en välkommen, men långtifrån tillräcklig satsning. Infrastruktursatsningar är dock framtidssäkra investeringar. Mer resurser måste till.

Läs mer.