NYHET: KRAFTIG MINSKNING AV LUFTFÖRORENINGAR FRÅN TRANSPORTSEKTORN

Det har skett en kraftig minskning av luftföroreningar från transportsektorn de senaste decennierna, enligt ny forskning. Utvecklingen går tydligt åt rätt håll.
 
”…sedan 1990 har 24 av 25 luftföroreningar minskat, i relation till BNP är nedgången omkring 75 procent.”