NYHET: MÅNGA RIKSDAGSMOTIONER OM VÄGINFRASTRUKUTREN

 Varje år läggs många motioner i riksdagen under den så kallade allmänna motionstiden. En del av dem handlar om infrastruktur och vägar. Exempel på ämnen från årets skörd:
 
”Framtidssäkring av det svenska vägnätet”
”Infrastrukturinvesteringar i hela landet”
”Analys och prioritering av eftersatta områden för infrastruktursatsningar”
”Utbyggnad av E6 mellan Malmö och Helsingborg”
”Höjd hastighet på motorväg”
 
Det finns uppenbarligen ett stort intresse bland våra folkvalda för vägar och annan infrastruktur.
 
Ta del av årets motioner på riksdagens hemsida.