NYHET: MÅNGA VÄGAR BEHÖVER BYGGAS UT – HÄR ETT EXEMPEL

Många vägsträckor i landet behöver byggas ut både för säkerheten, framkomligheten och att klimatsäkra dem. Här ett exempel från Väg 97, Södra Sunderbyn-Sävast som byggts om till mötesfri väg.
Vägen har länge varit en flaskhals i den norra regionen, trots att den är viktig för såväl arbetspendlare som det lokala näringslivet. Nu har flera åtgärder skett som syftar till att förbättra sträckningen.
 
▶️ Se filmen ned om hur vägen byggts om. Läs mer via länken här.