NYHET: Orimligt hög beskattning av bilismen

Den statliga myndigheten VTI har tagit fram en forskningsrapport om framtidens beskattning av vägtrafiken. Det har fått MRF att reagera och lägga fram sin syn där de hävdar att staten ser bilismen som en mjölkko där merparten av pengarna går till andra ändamål än bilismen.

Läs mer.