NYHET: Professor varnar för att höja trängselskatten

”Väljarstödet för trängselskatten har ökat genom åren, men 2016 minskade det för första gången i Stockholm – alltså samtidigt som trängselskatten höjdes. Nu har trängselskatten i Stockholm höjts ytterligare en gång, och den tas ut på fler dagar, men om trafiken inte minskar vill VTI varna för att höja trängselskatten ytterligare eftersom det kan minska bilförarnas förtroende för systemet.

– Vi höjer ett varnade finger för det här. En höjning minskar inte trafiken men stödet för trängselskatten riskerar att ytterligare erodera. Risken finns att man hamnar i samma läge som Göteborg där trängselskatter är en mer kontroversiell fråga och många människor är negativa, säger Maria Börjesson.”

Läs mer här.