NYHET: RIS OCH ROS TILL TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG

”Det är rätt och riktigt att prioritera underhållet skriver Transportföretagen men poängterar att Sverige inte är färdigbyggt. Det kommer att krävas kapacitetsförstärkningar på både väg- och järnvägssidan. Transportföretagen anser att tiden är kommen för att pröva alternativa finansieringsmodeller och har ett konkret förslag.”

Läs mer.

Här kan man ta del av samtliga remissvar.