NYHET: SÅ SKA SVENSKA VÄGAR KLARA DET FÖRÄNDRADE KLIMATET

Snabbare väderväxlingar, leder till och översvämningar och ras som följd. Detta måste vägnätet vara rustat för. För detta krävs mer kunskap, menar forskare.
 
”Rent allmänt behövs mer kunskap om vägteknik och material, och hur vägen beter sig när den utsätts för olika typer av belastning till följd av klimateffekter. Men ofta har olika områden inte koll på varandra och kan kombinera sina kunskaper. Så vi har ett stort jobb framför oss att kombinera olika ämnesområdens kunskaper”.