NYHET: SAMMA BRISTER SOM TIDIGARE HOS TRAFIKVERKET

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de större infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja byggas de närmsta åren. En sammanfattande slutsats efter granskningen är att ungefär samma brister som konstateras vid tidigare års granskningar kvarstår.

– De viktigaste resultaten kan sammanfattas i följande punkter
– Underlagen är aktuella men innehåller avvikelser från riktlinjer
– Höga risker i flera objekt
– Oklarheter i redovisningen av den kronologiska kostnadsutvecklingen
– Oklarheter i processkvalitetet

Läs mer.