NYHET: Sämst vägar i norr men ingen ökad olycksrisk menar Trafikverket

Enligt en kartläggning är 20 000 mil av de statliga vägarna i Sverige och kommit fram till att vägarna i norr är sämre än vägarna i söder. Detta ökar olycksrisken enligt många, men inte enligt Trafikverket.

”Det är snarare när det är slätt och fint och brett då ökar olyckorna för då kör vi på” säger Maria Krafth, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.” Istället sänker Trafikverket hastigheten på många sträckor.