NYHET: SÄNKT HASTIGHET IGEN

Trafikverket vill sänka hastigheten på 34 mil svenska vägar. Det handlar om en hastighetssänkning från 90 till 80 på vägar med mycket trafik och utan mitträcken.
 
Redan har över 100 mil statliga väg fått sänkta hastigheter istället för att kvaliteten byggts ut.
 
Det behövs tillskott av resurser för att höja säkerheten.