NYHET: SKR vill öka medlen till transportinfrastruktur och länsplaner

Mer resurser till transportinfrastrukturen efterlyses av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Underhåll är viktigt, men vi behöver även investera i ny infrastruktur för en hållbar framtid. Därför bör regeringen överväga att utöka de ekonomiska ramarna med minst 20 procent. Detta i kombination med att nya stambanor för höghastighetståg finansieras utanför nationell plan, säger Anders Knape, ordförande för  (SKR).

Det behövs mer pengar till både underhåll investeringar för att framtidens behov av transporter och mobilitet.